`Zullen we ooit veilig zijn?'

Binnenland was het thema. Enkele passages uit het laatste presidentiële debat.

KERRY: Zullen we ooit veilig zijn? Ja, dat is absoluut de bedoeling. Dat is het doel. Hoe we dat moeten bewerkstellingen is het moeilijkste facet. Ik ben van mening dat deze president ons treurig genoeg overhaast in een oorlog heeft doen belanden. Hij heeft beslissingen genomen op buitenlands terrein, bondgenoten van zich vervreemd en als resultaat Amerika opgezadeld met de buitengewone last dat we niet zo veilig zijn als we zouden moeten zijn.

Het gaat er niet om of we veiliger zijn. Het gaat er om of we zo veilig zijn als zou moeten.

[...] We kunnen beter werk leveren op het gebied van binnenlandse veiligheid. Ik kan beter werk leveren om een slimmere, effectievere oorlog tegen terreur te voeren en de garantie geven dat we de terroristen zullen grijpen. Ik zal ze opsporen en doden, gevangennemen - wat maar nodig is om veilig te zijn. Maar ik verzeker u dit, Amerika: Ik zal het op de manier doen zoals Franklin Roosevelt, Ronald Reagan, John Kennedy en anderen het hebben gedaan - waarbij we sterke bondgenootschappen zullen smeden, waarbij we de beste inlichtingen zullen gebruiken en waarbij we als hoogste doel, veiliger zullen zijn.

CBS-journalist Bob SCHIEFFER: President Bush, u heeft negentig seconden.

BUSH: [...] Zeker, we kunnen veilig zijn zolang we offensief blijven optreden tegen terroristen. En wanneer we vrijheid brengen in de wereld. Ik sta voor een allesomvattende strategie waarbij we niet alleen Al-Qaeda zullen opsporen, waar ze zich ook bevinden - en we boeken vooruitgang, driekwart van de leiders van Al-Qaeda is voor de rechter gebracht - maar we vergewissen ons er ook van dat die landen die terroristen beschermen aangepakt zullen worden.

Als gevolg van de veiligheid die wij voor ons zelf hebben gecreëerd en het verdrijven van de Talibaan uit Afghanistan heeft het Afghaanse volk het afgelopen weekeinde verkiezingen gehad. En de eerste persoon die een stem uitbracht was een vrouw van negentien jaar. Realiseert u zich dat eens. De vrijheid is in opmars.

[...]

SCHIEFFER: Senator Kerry, u heeft tijdens het vorige debat gezegd dat u de belastingen voor Amerikanen die minder verdienen dan 200.000 dollar per jaar, niet gaat verhogen. Maar de kosten nemen toen, dat weten we. [...] Hoe houdt u zich aan [...] die belofte zonder dit land dieper in de schulden te werken [...]?

KERRY: Ik ga u precies vertellen hoe ik dat ga doen: door opnieuw toe te passen wat president Bush ongedaan heeft gemaakt, namelijk `betaal wanneer je doorsluist'. In de jaren negentig hadden we

betaal-wanneer-je-doorsluist-

regels. Als je iets door het Congres wilde sluizen moest je laten zien op welke wijze je dat wilde betalen. President Bush heeft dat genomen... Hij is de enige president die dit heeft gedaan. Hij is ook de enige president in 72 jaar die banen heeft verspeeld: 1,6 miljoen banen verloren. [...] Ik ga dat terugdraaien. Ik ga dat veranderen. We gaan de fiscale discipline van de jaren negentig herstellen.[...]

SCHIEFFER: President Bush?

BUSH: Zijn verhaal strookt niet met zijn prestaties. Hij is al twintig jaar senator en hij heeft 98 keer gestemd voor de verhoging van belastingen. Toen werd getracht de belastingen te verlagen, heeft hij er 127 keer tegen gestemd. [...]

Ik heb een gedetailleerd budget voorgesteld. Ik heb mijn budget-man naar het Congres gestuurd en hij heeft gezegd: dit is de manier waarop wij het begrotingstekort met de helft gaan terugbrengen in vijf jaar tijd. Daarvoor is beleid nodig dat de groei stimuleert - gezond fiscaal beleid.[...]

SCHIEFFER: Senator Kerry?

KERRY: [...] Om door de president de les te worden gelezen over fiscale verantwoordelijkheid is zoiets als Tony Soprano [van de Amerikaanse maffiaserie The Soprano's - red.] horen praten over recht en orde in dit land. Deze president heeft een surplus van 5600 miljard dollar weten om te zetten in een tekort zo ver als het oog reikt. De kosten voor gezondheidszorg voor iedere Amerikaan zijn omhoog gegaan met 64 procent. [...] Maar wat blijkt, Amerika? De lonen van Amerikanen zijn gedaald.

Volledige tekst van het debat op www.nrc.nl