Werkloosheid gedaald tot 460.000

De werkloosheid is opnieuw gedaald. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden telt Nederland volgens het CBS nu 460.000 werklozen.

Hiermee is de werkloosheid (gemeten over de laatste drie maanden) sinds maart 2004 aan het dalen. Wel is het aantal werklozen nog altijd hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toen waren er 402.000 werklozen. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking – alle mensen tussen de 15 en 64 jaar die niet of hoogstens 12 uur per week werken, en wel op zoek zijn naar werk – is volgens het CBS nu 6,0 procent. Vorig jaar was dit 5,3 procent.

De cijfers komen uit de Enquête beroepsbevolking, een steekproef die het CBS maandelijks onder 30.000 mensen houdt. Het CBS spreekt van een ,,dalende werkloosheid over een langere termijn''. Het aantal werklozen nam het afgelopen halfjaar met 4.000 per maand af.

Ook de piek in de jeugdwerkloosheid was deze zomer lager dan in vorige jaren. In de zomer bereikt deze altijd een piek, doordat meer jongeren een baantje zoeken tijdens de schoolvakantie en omdat schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen. Dit jaar waren er tijdens de zomerpiek 17.000 meer werkloze jongeren dan in de periode maart-april. In 2003 en 2002 was dit een stuk hoger, respectievelijk 24.000 en 42.000. De jeugdwerkloosheid als geheel is dit jaar echter nog wel groter dan in vorige jaren. De piek lag hoger, maar het verschil met andere maanden was minder groot.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) presenteerde vandaag zijn Arbeidsmarktflits. De cijfers van het CWI bevestigen de CBS-cijfers. Eind september 2004 stonden 685.600 niet-werkende werkzoekenden bij het CWI ingeschreven. Dat zijn er 8.100 minder dan eind augustus, of een daling van 1,2 procent. Onder jongeren registreerde het CWI een daling van het aantal werkzoekenden met 3,9 procent. Ook het aantal jongere werkzoekenden daalde met 4,8 procent. Het aantal werkzoekenden is in september volgens het CWI voor de vierde opeenvolgende maand gedaald. Het aantal vacatures is met 22,4 procent aanmerkelijk hoger dan in 2003. Het

CWI spreekt van een ,,omslag in de arbeidsmarkt''.