Verschil scherper na debat

In hun derde en laatste presidentiële debat zijn John Kerry en George W. Bush vannacht opnieuw hard gebotst. Zij verschilden vooral van mening over minimumloon, gezondheidszorg, abortus, begrotingstekort en ze betwistten elkaars geloofwaardigheid.

Minder dan drie weken voor de presidentsverkiezingen, die op 2 november worden gehouden, was de president in de verdediging. Volgens een eerste opiniepeiling van CNN werd Kerry door de meeste kijkers gezien als winnaar van het debat (52 procent, tegen Bush 39 procent). Maar in de eerste commentaren in de Amerikaanse media werd vrij unaniem geoordeeld dat president Bush het beter deed dan in de eerste twee debatten.

Een van de hardste botsingen ging over gezondheidszorg. Volgens senator Kerry verloren 5 miljoen mensen hun ziektekostenverzekering onder het presidentschap van Bush. De premies zijn in die vier jaar 30 procent omhoog gegaan. ,,George W. Bush heeft het welzijn van de Amerikanen de rug toegekeerd.''

Volgens de president uit zijn Democratische rivaal Kerry een ,,litanie van klachten'', maar doet hij loze beloften als hij een betaalbare verzekering voor alle Amerikanen toezegt. Kerry's plan gaat 500 miljard kosten in tien jaar, aldus Bush. ,,Kerry heeft daar geen dekking voor.'' De president moest toegeven dat Amerika een tekort aan griepvaccin heeft; hij weet de geringe binnenlandse productie aan te veel schadeclaims tegen de farmaceutische industrie.

In een levendige woordenwisseling verweet Kerry de regering-Bush het loslaten van iedere fiscale degelijkheid: herhaalde belastingverlagingen, sterk vergrote uitgaven zonder verruiming van inkomsten elders om een recordtekort op de begroting te voorkomen. Volgens Kerry is Bush de eerste president in 72 jaar onder wie er meer banen verdwijnen dan bijkomen. Kerry pleitte sterk voor verhoging van het minimumloon; de president was het daar niet mee eens.

Bush ging niet fundamenteel op de verwijten in, maar sloeg terug met de stelling dat de senator 98 keer voor belastingverhoging heeft gestemd. Hij ontkende dat de belastingverlagingen van de afgelopen jaren alleen de allerrijksten ten goede zijn gekomen. Volgens de president hebben juist vooral de midden- en lagere inkomens geprofiteerd. De twee opponenten gaven ook verschillende signalen over hervorming van de sociale zekerheid, over abortus en over de wenselijkheid van een amendement op de Grondwet tegen het homohuwelijk.

Volgens vrijwel alle opiniepeilingen die het verloop van de race naar het Witte Huis volgen gaan George W. Bush en John Kerry gelijkop. Op 2 november kiest Amerika een nieuwe president, een nieuw Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat.

SLAGZINNEN: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 9

www.nrc.nl/doc: transcriptie debat