Van der Laan wijst plannen van KRO af

Staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) vindt de plannen van de KRO om zendtijd in te kopen bij de commerciële omroepen `onacceptabel'. Ook CDA, PvdA, VVD en D66 zijn niet onverdeeld positief over de plannen van de KRO.

Gisteren kondigde de KRO aan dat zij erover denkt zendtijd in te kopen bij RTL of SBS als zij binnen het publieke bestel niet genoeg ruimte krijgt. Het gaat om programma's die de `missie van de KRO' uitdragen. De omroep wil de zendtijd bekostigen met verenigingsgelden.

Volgens de staatssecretaris geeft de KRO ,,hiermee het signaal af dat de negatieve analyse van Rinnooy Kan bevestigt: het eigenbelang gaat duidelijk voor het gemeenschappelijk belang''. Van der Laan doelt op het rapport van A. Rinnooy Kan uit april dit jaar dat concludeerde dat de publieke omroep als geheel minder oplevert dan de som van de individuele omroepen. ,,Het kabinet vindt dat het publieke belang voorop moet staan en dat wordt hier met voeten getreden'', schrijft Van der Laan.

De VVD is `blij verrast' door het initiatief van de KRO. ,,De KRO heeft de overheid kennelijk niet langer nodig'', constateert woordvoerster Orgü. Zij vindt dat de overheidssubsidie voor deze omroep omlaag moet als blijkt dat de KRO met eigen geld programma's gaat uitzenden die ,,de missie van de KRO raken''.

Tweede-Kamerlid Atsma (CDA) ziet weinig in het voornemen van de katholieke omroep: ,,Als de KRO commercieel wil, dan wens ik ze veel succes. Dit lijkt mij een eerste stap in die richting. Het is niet aan het rijk om dat te financieren.'' Atsma heeft wel begrip voor de benarde positie van de KRO. ,,Als zij vinden dat zij zich als omroep te weinig kunnen profileren, dan ben ik het daar mee eens. Een vlucht naar de commerciëlen is niet de oplossing. De omroepen moeten meer ruimte krijgen.''

De felle reactie van staatssecretaris Van der Laan wordt daar haar eigen partij D66 niet volledig overgenomen. Woordvoerder Bakker (D66) heeft ook begrip voor de KRO. ,,Als ze het uit eigen middelen doen, dan moet het kunnen. Maar programma's met een `missie' zouden ook binnen de publieke omroep thuis moeten blijven horen.'' De PvdA is van mening dat de plannen van de KRO niet mogelijk zijn binnen de huidige mediawet. Woordvoerder van Nieuwenhoven: ,,Als de KRO op weg wil naar het opheffen van de totale publieke omroep dan is dit een goede zet. Maar ik ben het er niet mee eens.''