New York Times

[...] Bush heeft de neiging om zelfs politieke keuzes als een geloofskwestie te beschouwen. Ook al klopt er niets van zijn rekensom over de sociale voorzieningen, op de vraag naar het gat van 2.000 miljard dollar in zijn voorstellen gaf hij gewoon geen antwoord. Voor de president zijn al zijn initiatieven een succesverhaal, en de details kunnen hem gestolen worden. Bush nam elke gelegenheid te baat om erop te wijzen dat Kerry eens [...] de meest `linksgerichte' (liberal) senator is genoemd en dat hij uit Massachusetts komt.

Kerry van zijn kant leek heel benieuwd hoe vaak hij kon vermelden dat Bush de eerste president in 72 jaar is die aan het hoofd staat van een economie die banen heeft verloren. [...] Hiermee is de hele avond samengevat. De toehoorders zullen niet gauw vergeten dat Kerry een `linkse' senator is en dat het de beroepsbevolking onder Bush slecht is vergaan. De verkiezing zal er wellicht van afhangen wat mensen erger vinden.

Kerry, die al de hele campagne probeert de aandacht te vestigen op zijn plan voor de gezondheidszorg, kreeg gisteravond de kans erop in te gaan en wist zijn denkbeelden goed en bondig uit te leggen. [...] Bush beschreef het plan, dat het bedrijven gemakkelijker wil maken om hun werknemers een verzekering te bieden, als een regeringshydra die mensen het recht zou ontnemen hun eigen arts te kiezen. [...]

Voor Kerry was een van de beste berichten zijn sterke optreden in sociale kwesties. Als de discussie zich op abortus richt, klinkt de bezwering van de president dat hij ,,het leven steunt'' over het algemeen helder en oprecht, terwijl Kerry soms klinkt als een man die vertwijfeld probeert standpunten te verbloemen die volgens hem impopulair zijn. Maar gisteravond werd Kerry af en toe bijna welsprekend toen hij het had over homoseksualiteit en over zijn vastbeslotenheid zijn katholieke geloof te scheiden van zijn verantwoordelijkheid als beleidsbepaler. [...]

Het debatseizoen in de campagne begon met brede twijfel over het nut van ontmoetingen die zo totaal waren geregisseerd door advocaten en managers dat het onwaarschijnlijk leek dat het publiek er iets wijzer van kon worden. Maar het resultaat was veel beter dan verwacht. [...] Het is moeilijk te geloven dat iemand die aandachtig heeft gekeken niet goed heeft kunnen vaststellen wie John Kerry en George Bush zijn, waar ze in geloven en hoe ze het land denken te moeten leiden.