Naturalisatie Anne Frank maakt voor spel niets uit

In de column van Gerrit Komrij (NRC Handelsblad, 7 oktober) is op onjuiste wijze aandacht geschonken aan de eventuele naturalisatie van Anne Frank, een van de genomineerden van de KRO-verkiezing `De Grootste Nederlander'. In de column wordt gesuggereerd dan Anne Frank niet mee zou mogen doen aan de verkiezingen, omdat ze geen Nederlands paspoort bezat.

Verderop in de column staat dat de KRO wil dat ze wordt genaturaliseerd, zodat ze mee mag doen aan het spelletje. ,,Het komt bij de baasjes niet op om de spelregels aan te passen.'' Ook ,,Zoals nu, Anne, nu ze van jou een paspoorthouder willen maken omwille van een quizje.'' Nog een aantal alinea's verder wordt gesuggereerd dat de `nationaliteit' van Anne Frank een probleem is voor mediadirecteuren.

Hieronder het juiste verhaal:

De uitslag van het onderzoek naar mogelijke postume naturalisatie van Anne Frank heeft geen enkele invloed op het wel of niet deelnemen van Anne Frank aan de verkiezing. Er is nooit sprake van geweest om Anne Frank, vanwege haar niet officiële Nederlandse status, niet op de lijst te zetten of later van de lijst van genomineerden af te halen. Anne Frank is al in april dit jaar door de commissie op de lijst van genomineerden gezet vanwege haar verdiensten die verbonden zijn aan Nederland en haar bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Het feit dat ze officieel geen Nederlandse is, heeft hierbij nooit een rol gespeeld.