Munt China

Het bericht China devalueert eigen munt niet (13 oktober, pagina 17) had een verkeerde kop. Die had moeten luiden: China revalueert eigen munt niet.