Meer zorg in instellingen

Chronisch zieken en bejaarden laten zich steeds vaker in private instellingen verplegen en verzorgen. Instellingen die door de publieke AWBZ-gelden gefinancieerd worden, zien hun aandeel in te zorg daardoor de komende jaren krimpen. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport. De totale vraag aan verpleging en verzorging neemt tot 2020 met bijna veertig procent toe.