Laatste producent porselein failliet

De laatste producent van porseleinen serviezen in Nederland, Mosa Porselein in Maastricht, is gisteren failliet verklaard. Daardoor verliezen 130 mensen hun baan. Er is geen geld voor een sociaal plan. Het personeel werkt nog zes weken door om lopende orders af te maken.

Mosa Porselein verkeerde sinds twee weken in surseance. De bewindvoerder was in gesprek met investeerders over een mogelijke overname, maar die onderhandelingen leverden niets op. ,,Wij hopen dat het bedrijf in afgeslankte vorm wel een doorstart kan maken'', zegt bestuurder Henk van Rees van FNV Bondgenoten. ,,Nu het bedrijf dankzij het faillissement schuldenvrij is geworden, wordt die optie wel wat kansrijker.'' Mosa Porselein had een schuldenlast van 3,5 miljoen euro.

Volgens Van Rees is er best perspectief voor de producent van kopjes en schotels voor onder meer horeca en ziekenhuizen. ,,Er is zeker een markt voor deze producten, het is alleen aan de directie om het bedrijf slagvaardig te leiden en daar heeft het de afgelopen tijd aan ontbroken.''

Mosa Porselein had het al enige tijd moeilijk door felle concurrentie uit lagelonenlanden. Daarnaast had Mosa Porselein last van porseleinfabrikanten in Spanje en Portugal, die met succes een beroep deden op Europese subsidies. Mosa kreeg die niet.

,,Mosa Porselein is niet de enige porseleinfabrikant met problemen, in Duitsland is de afgelopen jaren al zo'n 30 tot 40 procent van de industrie omgevallen'', zegt secretaris Jan Kemps van de Algemene Vereniging voor de Aardewerkindustrie. ,,De productie van porselein is arbeidsintensief en de prijzen zijn laag. De sector lijdt al jaren onder de goedkope import.''

Volgens Kemps is er in Nederland geen producent van porseleinen serviesgoed meer over. ,,Hooguit een enkeling die het erbij doet. Maar verder zijn er alleen nog producenten van porseleinen aardewerk.'' Mosa Porselein is in 1883 opgericht. In 1996 werd het bedrijf afgesplitst van Koninklijke Mosa, dat tegels produceert en wel financieel gezond is.