Kamer akkoord met no-claim

Voor ziekenfondsverzekerden gaat vanaf volgend jaar een no-claimregeling gelden. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd.

De hoogte ervan wordt 255 euro per jaar, vijf euro meer dan minister Hoogervorst (Volksgezondheid) had voorgesteld. Dit bedrag krijgt een verzekerde terug die geen beroep op zorg doet. De rekening voor de huisartsenzorg blijft in 2005 buiten dit eigen risico.

Hoogervorst noemde het gisteren, tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van de no claim regelt ,,jammer, maar niet onoverkomelijk'' dat door toedoen van de regeringspartijen de huisarts buiten de no claim wordt gehouden.

CDA, D66 en VVD hadden voorafgaand aan het debat besloten de huisarts uit de regeling te houden. VVD en D66 stemden daar mee in omdat, zo werd gevreesd, het niet zou lukken op tijd de noodzakelijke wijziging van de honoreringsstructuur van de huisarts af te ronden. Bovendien, aldus het Kamerlid Bakker (D66), kon er zo worden gezorgd voor een degelijke dekking voor het gat van 70 miljoen euro dat het schrappen van de huisartsen (waar behalve CDA ook de oppositie voor was) zou slaan.

Die dekking is, behalve in een hoger eigen risico, gevonden in een extra verhoging van de nominale premie voor volwassen ziekenfondsverzekerden met 5 euro per jaar – bovenop de 63 euro die Hoogervorst al had voorgesteld.

Deze extra verhoging wordt ongedaan gemaakt als blijkt dat een bezuiniging van 4 procent op het huisartsenbudget wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt de vijftig miljoen euro aangewend die de minister voor versterking van de eerstelijnszorg had gereserveerd maar waarvoor de huisartsen eerder weigerden een convenant te tekenen.

De wens van de oppositie om chronisch zieken, ouderen, gehandicapten en minima te compenseren voor de premiestijging van 5,65 euro per maand vond geen gehoor bij Hoogervorst en de regeringspartijen.

Volgens Hoogervorst worden, door het inkomensbeleid voor 2005 van het kabinet, deze groepen niet zwaarder belast dan `gezonde' ziekenfondsverzekerden. Bovendien komt de premie, en dus ook de verhoging, in aanmerking voor aftrek voor buitengewone uitgaven bij de inkomstenbelasting, aldus Hoogervorst.