`Innovatie dringt door tot bedrijven'

Innovatie is doorgedrongen tot het Nederlands bedrijfsleven. 80 procent van de bedrijven in het land vindt innovatie belangrijk om te kunnen blijven concurreren. Dat blijkt uit een onderzoek onder 430 middelgrote en grote ondernemingen dat is uitgevoerd door adviesbureau Twynstra The Bridge.

De andere 20 procent van de bedrijven in het onderzoek verkiest een strategie waarbij zoveel mogelijk op kosten wordt bespaard. Vorig jaar lag dat percentage in hetzelfde onderzoek nog op 50 procent.

Volgens directeur Radboud de Groot van Twynstra The Bridge kiezen steeds meer bedrijven voor innovatie omdat ze daartoe gedwongen worden. Het wordt steeds moeilijker om te concurreren met lage-lonenlanden als China, India en Polen. ,,Het is een keuze uit angst, en niet uit gedrevenheid om te innoveren'', zegt De Groot.

Volgens de directeur duidt de uitslag van het onderzoek er trouwens niet op dat bedrijven ook daadwerkelijk innovatiever zijn geworden. ,,Vele worstelen ermee om hun strategie en cultuur aan te passen'', aldus De Groot. Ondernemingen hebben de laatste jaren juist gekozen voor een strategie om risico's te mijden en vooral op kosten te besparen, mede door de ongunstige economische omstandigheden. Volgens De Groot selecteren human recourse managers daar nog steeds hun nieuwe mensen op. ,,Ze zouden juist werknemers moeten kiezen die buiten de grenzen van het bedrijf durven te denken'', zegt De Groot. Ook vindt hij dat ondernemingen hun werknemers meer moeten gaan belonen als ze met vernieuwende ideeën komen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat bedrijven vaak te veel innovatieprojecten tegelijkertijd aanpakken, zodat er uiteindelijk toch weinig van de grond komt. Bedrijven moeten zich volgens De Groot concentreren op een kleiner aantal projecten. ,,En ze moeten meer aandacht besteden aan het trainen van medewerkers in ondernemersvaardigheden'', zegt hij.

Ook moeten bedrijven hun klanten in een vroegtijdig stadium betrekken bij het innovatieproces. Want als die worden overvallen door allerlei nieuwe producten zijn ze minder geneigd ze ook aan te schaffen.