EU moet subsidiestroom onder de loep nemen

Op 4 oktober gaf de Commissioner-General van de UNWRA in Gaza en de West Bank toe dat zijn organisatie, die als onderdeel van de Verenigde Naties uiteraard geacht wordt neutraal te zijn, leden van Hamas in dienst heeft. Het is verbazingwekkend dat een dergelijke opmerking met hoge nieuwswaarde zijn weg naar NRC Handelsblad niet heeft gevonden.

Deze omissie is des te opvallender, als men in aanmerking neemt dat in Gaza momenteel een oorlog woedt tussen Israël en Hamas, dat Hamas door de gehele westelijke wereld als een terreurorganisatie wordt beschouwd en dat de EU jaarlijks tientallen miljoenen euro doneert aan de UNWRA.

Voeg daarbij dat deze Commissioner-General, de Deen Peter Hansen, in het verleden uitermate tendentieuze opmerkingen heeft gemaakt over de gevechtshandelingen in Jenin; o.a. beweerde hij met eigen ogen massagraven gezien te hebben van honderden Palestijnse strijders. Deze massagraven zijn door niemand ooit gevonden.

Hansens gedrag en personeelsbeleid doen het toch al geschonden VN-imago van neutraliteit geen goed. Het zou de VN sieren als Hansen alsnog van zijn functie ontheven werd, en het zou de EU passen om tijdens de VN donorconferentie op 30 november a.s. de subsidiestroom aan UNWRA nog eens onder de loep te nemen.