Donner schaaft aan Code Tabaksblat

Bedrijven worden niet wettelijk verplicht om zich te houden aan alle punten in de Code Tabaksblat, de code voor goed ondernemersbestuur. Dit blijkt uit het voorstel dat minister Donner van Justitie vorige week naar het parlement heeft gestuurd.

Een aantal punten in de code wordt ingeperkt in de bestuursmaatregel. Een van de opvallendste is dat een beursgenoteerd bedrijf in het jaarverslag niet meer op elk punt van de code verantwoording hoeft af te legen, maar slechts een uitleg over die punten die te maken hebben met de bestuurders en de commissarissen.

Donner heeft dit gedaan omdat alleen deze mensen direct betrokken zijn bij de opstelling van het jaarverslag, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Volgens de woordvoerder is de minister op sommige punten afgeweken van de code omdat hij de maatregelen wilde toesnijden op de Nederlandse situatie en op bedrijven die ook in het buitenland staan genoteerd. De Code Tabaksblat, genoemd naar de oud-topman van Unilever die de commissie leidde die de code opstelde, werd in 2003 gepubliceerd. De code beoogt bedrijven transparanter te maken en aandeelhouders meer zeggenschap te geven.

Een andere versoepeling gaat over de totale verantwoording over punten in de code die niet worden nageleefd. Donner schrijft dat bedrijven die op onderdelen niet voldoen aan de code omdat ze aan een buitenlandse beurs staan genoteerd en in het buitenland een code naleven, kunnen volstaan met een algemene motivering.

Advocaat S. Schuit van Allen & Overy vindt niet dat de code is afgezwakt: ,,De code is een standaard die zal worden afgedwongen door de institutionele beleggers. De wet is meer om onwilligen mee te trekken.'' Schuit looft Donner omdat deze heeft besloten dat elke wijziging van de code aan het parlement moet worden voorgelegd.

Op sommige onderdelen is de maatregel van Donner juist scherper dan de regels van Tabaksblat. Zo wil de minister dat bedrijven apart verklaren welke principes in de code ze naleven. De code vraagt concerns alleen om naleving van principes zoals bijvoorbeeld dat een commissaris zijn taak naar behoren moet kunnen vervullen.

De komende vier weken kunnen Eerste en Tweede Kamer reageren op de bestuursmaatregel die voor eind 2004 moet zijn ingevoerd.