Coalitiefracties voor werk onder minimumloon

De regeringspartijen willen het mogelijk maken dat alleenstaanden in de bijstand tijdelijk gaan werken voor minder dan het wettelijk minimumloon. Laagopgeleide werklozen zouden zo een opstapje krijgen om uit de bijstand te komen.

Dit hebben fractieleiders Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD) en Dittrich (D66) dinsdag met elkaar afgesproken. Tegelijk regelden ze dat kosten voor huisartsbezoek buiten de no-claimregeling die het kabinet invoert worden gehouden.

Het CDA heeft, tegen de wens van VVD en kabinet in, er steeds voor geijverd de huisarts buiten de no-claimregeling voor de ziektekosten te houden. Als tegenprestatie heeft de VVD bedongen dat het CDA instemt met de wens van de VVD werken voor een loon onder het wettelijke minimum mogelijk te maken. In het verleden kreeg de VVD hiervoor geen steun van het CDA. Nu zijn beide onderwerpen volgens een zegsman ,,met souplesse'' door de fractievoorzitters besproken waarbij ,,goed naar elkaars argumenten is geluisterd''.

Kamerlid Weekers (VVD): ,,We willen mensen die gevangen zitten in de bijstand als gevolg van de hoogte van het minimumloon een opstapje geven om uit hun uitkering te komen.'' CDA'er Verburg beklemtoont dat er geen sprake is van verlaging van het minimumloon. ,,Het betreft een groep mensen met een bijstandsuitkering die zonder een extra opkontje nooit aan het werk komt'', zegt ze. Volgens Kamerlid Bakker (D66) gaat het om een ,,aanloopschaal'' onder het minimumloon en was iets dergelijks al afgesproken bij de vorming van het eerste paarse kabinet in 1994. Toenmalig minister Melkert (Sociale Zaken, PvdA) heeft het indertijd ook voorgesteld, maar niet doorgezet.

Minister De Geus reageerde vanmiddag terughoudend. ,,Ik wacht af waar de regeringspartijen mee komen'', zei hij.

Het wettelijk minimumloon bedraagt 1.265 euro bruto per maand. De hoogte van een bijstandsuitkering voor alleenstaanden is 70 procent daarvan. Met de afspraak wordt het mogelijk dat mensen voor 80 of 90 procent van het minimumloon werkervaring opdoen, en daarna doorstromen naar een vaste baan tegen een CAO-loon. De aanpassing zal naar verwachting in december ter sprake komen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken. De PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd over de tijdelijke loslating van het minimumloon.

Bij de betrokken VVD-bewindslieden bestaat intussen irritatie over de wijze waarop het CDA de no-claim voor huisartsen heeft geblokkeerd. Ze hadden liever gezien dat dit was meegenomen in de motie-Verhagen, die vorige maand namens de drie regeringsfracties werd ingediend tijdens de algemene beschouwingen en waarin de coalitiepartijen hun eigen wensen hadden ingebracht.