`Belliot gooit een bom op een bestaande structuur'

De Stichting Kunstweb organiseert kunst- en cultuuronderwijs op Amsterdamse scholen. Tot 1 januari, want dan wordt de subsidie ingetrokken.

Twee miljoen euro heeft de Amsterdamse wethouder Hannah Belliot (Cultuur) in het Kunstenplan 2005-2008 gereserveerd voor cultuureducatie. Want, kinderen en vooral ook de nieuwe Amsterdammers onder hen, moeten leren wie hun ,,cultuuropa's en -oma's zijn''. Maar de stichting Kunstweb, sinds '96 een van de grootste verzorgers van kunst- en cultuureducatie op scholen krijgt dit geld niet. De subsidie wordt stopgezet en andere instellingen moeten de cultuureducatie overnemen. Directeur Peter Maissan vreest dat scholen de dupe worden. ,,Belliot gooit een bom op de bestaande structuur en gaat ergens anders verder.''

In een oud schoolgebouw aan de Spuistraat zetelt de stichting Kunstweb. Van binnen is het gebouw ruim en licht. De wanden zijn beplakt met allerlei affiches van voorstellingen en concerten. Al jaren worstelt de stichting met haar financiën en organisatie. In de periode tot 2001 versleet Kunstweb zeven directeuren. En het vorige onderkomen aan de Overtoom moesten ze eind 2001 verlaten wegens de brandveiligheid van dat pand, wat weer extra kosten met zich meebracht.

Om de financiële nood het hoofd te bieden werd in september besloten om de cursussen voor volwassenen, zoals boetseren en schilderen, onder te brengen in de nieuwe stichting MK24. Kunstweb zou zich voortaan alleen nog maar richten op het verzorgen van kunst en cultuuronderwijs voor scholen in Amsterdam. De stichting zag zich gesteund in de visie van wethouder Belliot die het kunstonderwijs als een belangrijk verbroederingsinstrument op scholen. Ze wil onder andere daarom kunstlessen verankeren in het schoolsysteem. Maar voor Kunstweb ziet ze daarbij geen rol meer weggelegd. Tot verbijstering van de medewerkers van Kunstweb.

Volgens Maissan zijn er verschillende manieren waarop scholen met kunstonderwijs om gaan. Een groot deel van de scholen ,,shoppen'' bij instellingen in de stad, zoals het Van Goghmuseum of het Concertgebouw. Daarnaast zijn er een aantal scholen die meer aandacht aan kunst en cultuur willen geven dan verplicht en het als profiel invoeren. Een klein aantal scholen ziet kunst en cultuur zelfs als een van de belangrijkste peilers in de ontwikkeling van kinderen. Samen met instellingen als Kunstweb zetten deze scholen kunst- en cultuuractiviteiten op tijdens en na schooltijd.

Kunstweb verzorgt op dit moment voor ruim 250 basisscholen in Amsterdam het kunstonderwijs. Een school neemt contact op met de stichting die vervolgens kijkt welke instelling of cursus bij de school past. Wil een school een korte cursus over Anne Frank of een aantal lessen over portretten tekenen, Kunstweb bemiddelt. Volgens Maissan is hun rol te vergelijken met die van een makelaar die bemiddelt tussen een koper en een verkoper. ,,Wij kennen de markt, kennen de instellingen en weten wat de scholen willen.''

Maar Belliot wil af van de ,,shoppende'' scholen. Cultuuronderwijs moet een ,,structurele plek'' krijgen binnen het lesprogramma van scholen. Ook de regering wil dit stimuleren en heeft voor de periode tot 2007 10,90 euro per Amsterdamse leerling per jaar beschikbaar gesteld voor het ,,versterken van cultuureducatie''.

Een ,,verstandige en vooruitstrevende'' koers, zegt Maissan. Een koers waarbinnen Kunstweb zijn inziens een grote rol in kan vervullen, want ,,wij hebben de kennis en ervaring''. Maar Belliot wil geen subsidie meer geven aan een stichting die nagenoeg failliet is en is op zoek naar andere partijen die de rol van bemiddelaar op zich kunnen nemen. Bovendien adviseerde de Amsterdamse Kunstraad dit jaar om de subsidie aan Kunstweb stop te zetten, omdat de stichting nauwelijks resultaten haalde.

Die conclusie kan Maissan wel verklaren. ,,Dat komt doordat ons huidige aanbod vergeleken werd met het nieuwe uitgangspunt van Belliot.'' Appels met peren vergelijken. Zijn organisatie had zich juist kunnen en willen aanpassen aan het nieuwe beleid. Wat de wethouder volgens hem nu wil is een totaal nieuwe structuur opzetten, terwijl er een bestaande ligt. De grote verliezer? De scholen, stelt Maissan. Deze week heeft hij een officieel bezwaarschrift bij de gemeente ingediend tegen het stopzetten van de subsidie. Mocht dat geen effect sorteren, dan overweegt Maissan een kort geding aan te spannen tegen de gemeente wegens onbehoorlijk bestuur.

Tot 1 januari blijft zijn organisatie het cultuuronderwijs verzorgen, maar daarna valt er een gat. ,,Er is nog niet een anderen organisatie bij ons geweest om te overleggen hoe we het na 1 januari gaan aanpakken. Het is op geen enkele manier helder hoe het verder gaat.'' Hij vreest dat het ,,jaren'' gaat duren voor er weer een goed functionerende organisatie ligt.