Akkoord EU over melding hoogwater

Landen in de Europese Unie worden verplicht om bij het waterbeheer rekening te houden met de effecten van hun maatregelen op andere landen. Dat is vanmorgen afgesproken in Luxemburg, waar de Europese ministers van Milieu en Waterstaat bijeen waren. De afspraak maakt deel uit van een Europees actieprogramma ter bescherming tegen hoogwater.

Het akkoord houdt in dat bijvoorbeeld Duitsland over enkele jaren door de Europese Commissie verplicht kan worden de dijken langs de Rijn niet verder te verhogen indien dat voor extra wateroverlast in Nederland zou zorgen. Ook kan Nederland geen noodoverloopgebieden inrichten voor overtollig water als dat langs andere wegen weer terugstroomt naar Duitsland en daar overlast veroorzaakt. Nu bestaan daarover alleen vrijblijvende bilaterale afspraken.

De ministers hebben verder afgesproken dat de EU-landen per stroomgebied van een rivier een systeem opzetten dat waarschuwt voor hoogwater. De ambitie is om vier dagen vooraf te kunnen waarschuwen voor hoogwaterpieken in rivieren, zodat landen stroomafwaarts maatregelen kunnen nemen zoals aanvoer van zandzakken of evacuatie van bewoners. Nu nog is slechts een waarschuwing van maximaal twee dagen vooraf mogelijk. De Europese Commissie komt vermoedelijk volgend jaar met een wettelijk actieprogramma. Daarin staat ook de verplichting om kennis uit te wisselen.

Het programma is een uitwerking van eerdere afspraken op een informele milieuraad, afgelopen zomer in Maastricht. Die afspraken kwamen er op aandringen van Nederland en Frankrijk na de wateroverlast in de jaren negentig.

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) vindt de afspraken voor Nederland van groot belang, aangezien Rijn en Maas immers hier uitmonden. Maar heel Europa profiteert van de maatregelen, zegt ze. ,,We hebben het in Europa alleen al bij de Rijn over tien miljoen mensen die risico lopen. Daarbij is berekend dat het in het geval van de Rijn gaat om potentiële schade van 165 miljard euro, nog los van de sociale gevolgen. De gevolgen van overstromingen in het Donau-gebied zijn nog groter.''

Vanmorgen werd in Luxemburg ook een akkoord verwacht over de beperking van het gebruik van fluorgassen, die zeer sterk bijdragen aan het broeikaseffect. Naar verwachting zullen de ministers instemmen met een verbod op het gebruik van fluorgassen in dubbel glas, brandblussers, sportschoenen, autobanden en amusementsartikelen. ,,De Europese ministers moeten met deze maatregel tonen dat zij de Kyoto-doelstellingen serieus nemen'', aldus de woordvoerder van de Nederlandse staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu), voorzitter van de EU-raad. Eerder vandaag werd een politiek akkoord gesloten over mijnafval. Eigenaren worden verplicht de veiligheid van dit afval te garanderen.