Afghaanse `fusie' NAVO met VS ligt gevoelig

De NAVO-ministers van Defensie hebben gisteren de militaire commandanten opdracht gegeven plannen uit te werken voor samenwerking tussen de NAVO-vredesmissie (9.000 man) en de door Amerika geleide gevechtsoperatie tegen de Talibaan en Al-Qaeda (18.000 man) in Afghanistan. Maar Frankrijk en Duitsland willen anders dan Amerika en Groot-Brittannië nu geen eenhoofdige leiding of fusie van mandaten van de vredesmacht ISAF en de Operatie Enduring Freedom, zo bleek bij een informeel ministersberaad in Roemenië.

NAVO-diplomaten zeiden vanochtend dat ,,er geen sprake is van politieke verdeeldheid, wel nuanceverschillen''. Samenvoeging van beide missies ligt gevoelig in de NAVO omdat de operatie tegen de Talibaan en Al-Qaeda veel meer risico's loopt en onderdeel uitmaakt van de door Amerika geleide strijd tegen het terrorisme. Een jaar geleden al bepleitten de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Powell en Rumsfeld, dat de NAVO beide missies ging leiden.

Een dag vóór het ministersoverleg gisteren in Roemenië drong de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Burns opnieuw aan op integratie, wat hoge NAVO-diplomaten ,,niet handig'' noemen. Het leidde tot negatieve Franse en Duitse reacties tegenover de media vóór en na de vergadering. Volgens de Duitse minister Struck is er ,,een duidelijk `nee' van de Duitse regering tegen een samenvoeging van de mandaten''. Duitsland blijft zich concentreren op de vredes- en wederopbouwmissie van de NAVO in Afghanistan, terwijl ,,andere landen betrokken zijn bij de strijd tegen het internationale terrorisme''. De Franse minister Alliot-Marie vond ,,een fusie geen zin hebben'' en noemde een eenhoofdige leiding van de twee missies ,,contraproductief''. De Amerikaanse ambassadeur Burns bleef gisteren zeggen dat ,,we een manier moeten vinden om deze twee [missies] uiteindelijk samen te voegen'' onder één commandant.

Hoge NAVO-diplomaten wezen er vanochtend op dat alle NAVO-landen hebben ingestemd met het uitwerken van samenwerkingsopties voor een volgend ministersberaad in februari 2005. Een daarvan is een eenhoofdige leiding, zei NAVO-chef De Hoop Scheffer gisteren. ,,De Fransen en Duitsers zijn nog niet toe aan een fusie, maar willen ook betere samenwerking'', aldus een NAVO-diplomaat.

Volgens een adviseur van De Hoop Scheffer gaat het om het vinden van een ,,creatieve oplossing'': daarbij wordt ,,eenheid van commando met daaronder twee verschillende missies'' voor mogelijk gehouden.

,,Van een fusie is geen sprake, wel van het opvoeren van de samenwerking'', zegt een diplomaat. Het doel is duplicatie vermijden zodat beide missies voorraden, transport en andere logistiek kunnen delen, menen diplomaten.

    • Robert van de Roer