Advies over verdeling tien miljoen extra

De Raad voor Cultuur wil een aantal culturele instellingen, die volgens zijn eigen advies minder of helemaal geen subsidie zouden krijgen, alsnog extra geld geven.

Het gaat in totaal om 29 instellingen. Vijftien daarvan zouden aanvankelijk wegens de bezuinigingen geen subsidie meer krijgen, zoals het Theaterfestival (inmiddels al opgeheven) en het Maarten Altena Ensemble. Extra subsidie zou er moeten komen voor veertien instellingen, waaronder Cinekid, Holland Filmpromotion, het Nederlands Filmfestival, Orkater, een aantal musea (Kröller-Müller, Boerhaave, Catharijneconvent, Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, Rijksmuseum van Oudheden) en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

Verder zou 3,1 miljoen moeten worden besteed aan het ongedaan maken van een eenmalige korting van 0,8 procent. Ook belangrijke knelpunten bij ondersteunende instellingen moeten worden opgelost.

De Raad zegt dit in een gisteren uitgebracht advies aan staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) over de verdeling van de tien miljoen euro, die de Tweede Kamer bij de Algemene beschouwingen aan het cultuurbudget toevoegde. Daarmee werd de door de regering voorgesteld bezuiniging van 19 miljoen euro gehalveerd. De Raad zegt dat de hele bezuiniging uit den boze was, omdat het totale kwaliteitsaanbod niet kon worden gehonoreerd.

De Raad wil ook inconsistenties in de voorlopige besluitvorming herstellen. Daarbij gaat het om ondersteunende instellingen, met name in de sector architectuur. De Raad was over een aantal daarvan `uiterst kritisch' en adviseerde de subsidiëring te stoppen. Maar daardoor wordt de ruggengraat van het architectuurbeleid ,,onterecht geschaad.''

Het advies van de Raad is uitgebracht zonder dat de staatssecretaris daarom had gevraagd. Ze had eerder laten weten daaraan geen behoefte te hebben en zelf te willen beslissen over de verdeling van de tien miljoen euro. Ze zal dat binnenkort doen, de Tweede Kamer vergadert daarover in november.