Zalm: kans op heropening van overleg

Waarnemend premier en minister van Financiën Zalm (VVD) ziet mogelijkheden om het vastgelopen overleg tussen kabinet en sociale partners te heropenen. Dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer.

Zalm stelde nieuwe regelingen voor om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de kabinetsplannen voor afschaffing van de fiscale steun voor eerder stoppen met werken. Volgens hem bieden zogeheten `spaar-VUT' of deeltijdpensioen aanknopingspunten voor een oplossing van het huidige conflict.

Personeel in het openbaar vervoer staakt morgen tegen het kabinetsplan om de fiscale steun voor VUT en prepensioen te beëindigen. Eerder deze maand demonstreerden ruim 200.000 mensen tegen het kabinet in Amsterdam.

Lodewijk de Waal, voorzitter van de vakcentrale FNV, zei Zalms uitlatingen ,,niet als een doorbraak'' te zien. De handreiking van Zalm is voor de vakbonden geen reden de staking in het openbaar vervoer te annuleren.

Zalm werd gisteren in de Tweede Kamer ondervraagd door PvdA-fractievoorzitter Bos over de verkennende gesprekken die staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) met de sociale partners voert. Zalm zei dat het hem ,,een lief ding waard zou zijn als bestaande ouderwetse VUT-regelingen'' worden omgezet in flexibelere regelingen als de spaar-VUT.

Bij de spaar-VUT worden betaalde VUT-premies opgespaard en na het 65ste levensjaar uitgekeerd. Volgens Zalm zijn voorstellen over spaar-VUT en deeltijdpensioen, zeker in combinatie met de beoogde levensloopregeling ,,zeer bespreekbaar''. Hij houdt wel vast aan het kabinetsbeleid eerder stoppen met werken niet meer te stimuleren.

Tijdens het debat gisteren bleek dat Van der Knaap door minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gevraagd was gesprekken te voeren met vakbonden en werkgevers. Premier Balkenende en vice-premier Zalm waren daarvan op de hoogte. Volgens Zalm was het de bedoeling dat die gesprekken ,,low key'' zouden blijven.

,,Om effectief te zijn moet zoiets in stilte gebeuren, maar dat is gelijk gefrustreerd doordat er openbaarheid aan werd gegeven'', zei Zalm. Hij noemde het ,,flauwekul'' dat het kabinet verdeeld zou zijn over de opdracht van Van der Knaap.

Volgens SP-leider Marijnissen willen de CDA-ministers de bonden tegemoet komen en de VVD-ministers niet.