Stellingen

Sociale verklaringen van menselijk gedrag zijn pas nodig als biologische verklaringen niet houdbaar zijn.

Marc Luxen, Rijksuniversiteit Groningen

Afnemende activiteit in het ene hersengebied voorkomt storende invloeden op andere hersengebieden.

Remko Jan Renken, Rijksuniversiteit Groningen

Het uiteindelijke geluk van de mens berust hierin, dat zijn mogelijkheid om te herkennen dat zijn mogelijkheden afnemen, afneemt.

Jozina Mojet, Wageningen Universiteit

Politici komen geregeld onbetrouwbaar over, omdat zij menen over alles een mening te moeten hebben.

Esko Dijk, TU Eindhoven

De regels van het golfspel kunnen een voorbeeld vormen voor de normen en waarden in onze maatschappij, omdat zij gebaseerd zijn op respect voor elkaar en de omgeving zonder het spelplezier te bederven.

E.L. Swart, Universiteit Leiden

De uitspraak `slaap er nog eens een nachtje over' betekent in de praktijk dat je er een nacht van wakker ligt.

Miriam Verwei, Wageningen Universiteit

Het is beter te investeren in een goed sociaal zekerheidsstelsel waartoe iedereen toegang heeft en in een effectieve bescherming van het milieu op aarde, dan in een reis naar Mars waarvan de haalbaarheid en de opbrengst wetenschappelijk allerminst vaststaan.

J.P.G.M. Verbeek, Universtiteit Maastricht