Philips loopt een verloren race

Is 2004 werkelijk `een van de betere jaren' voor Philips? Het bestuur van het Nederlandse conglomeraat heeft dat gezegd. Maar als dit alles is wat in het vat zit, heeft het concern weinig succes behaald met zijn pogingen de zaken weer op de rails te krijgen.

Philips is zichzelf al meer dan 25 jaar aan het herstructureren. Daarmee is niet gezegd dat deze permanente revolutie op een mislukking is uitgelopen – het concern zou waarschijnlijk al lang geleden zijn verdwenen als er geen massale bezuinigingen waren doorgevoerd. Overigens is het einde van de weg nog niet in zicht. De divisie voor consumentenelektronica lijdt momenteel verlies door toedoen van de hevige concurrentie, terwijl de Amerikaanse dochter in 2004 naar verwachting een reeds vijftien jaar aanhoudende serie negatieve resultaten zal continueren.

Nieuwe kostenbesparingen staan al in de steigers. Nog verontrustender is de situatie bij de zeer conjunctuurgevoelige divisie voor halfgeleiders. Het bestuur verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal niet zal stijgen of dalen, terwijl dat juist de tijd is waarin de verkopen meestal flink aantrekken als gevolg van de kerstinkopen. Als de overtollige voorraden ook volgend jaar nog niet zijn weggewerkt, lijken de hoge vaste kosten van de divisie rijp voor nog meer bezuinigingen.

Maar alle saneringsmaatregelen kunnen nauwelijks succesvol genoemd worden. Als de uitzonderlijke baten uit de verkoop van dochterondernemingen buiten beschouwing worden gelaten, heeft het concern in het derde kwartaal een operationele marge van 4 procent verwezenlijkt. Dat is precies dezelfde marge die het concern de afgelopen tien jaar gemiddeld boekte.

Als er niet méér rek in zit, zal Philips nog harder moeten hollen om pas op de plaats te kunnen maken.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.