Personenvervoer Betuwelijn

Minister Peijs (Verkeer, CDA) laat onderzoeken of personenvervoer over de Betuwelijn mogelijk is. Deze toezegging deed ze gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Het onderzoek werd gevraagd door het Tweede-Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) die grote twijfels heeft over de exploitatie van de miljarden kostende spoorlijn. Om die reden vroeg VVD-Kamerlid Hofstra aan Peijs' voorganger De Boer (LPF) ook al om een dergelijk onderzoek. Dat werd toen geweigerd. Peijs laat haar ambtenaren ,,de mogelijkheden en onmogelijkheden'' op een rij zetten.