Nederlaag Bos bij ledenraadpleging PvdA

De leden van de PvdA hebben per referendum bepaald dat hun partij tegen de direct gekozen burgemeester is. Daarmee is het eerste ledenreferendum van een partij over een politiek-inhoudelijk standpunt uitgelopen op een nederlaag voor de partijleider.

PvdA-leider Bos garandeert niet dat de Kamerfractie dit ,,zwaarwegende advies'' overneemt. ,,Ik ben niet van mening veranderd'', aldus Bos, die binnen zijn partij campagne voerde voor de direct gekozen burgemeester. Wel acht hij de ,,kans kleiner'' dat de PvdA het kabinetsplan zal steunen om in 2006 in alle gemeenten de burgemeester direct te laten kiezen.

Bijna tweederde (64,7 procent) van de opgekomen PvdA-leden wil dat de burgemeester door de gemeenteraad wordt gekozen, zoals nu ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat. Ruim 31 procent van de in totaal zo'n 60.000 PvdA-leden bracht een stem uit. Daarvan is bijna 34 procent voor de direct gekozen burgemeester.

PvdA-voorzitter Koole, die de uitslag vanmiddag in Den Haag bekend maakte, toonde zich verheugd door de ,,hoge opkomst''.

Bos zei dat vooral het actieve partijkader, dat onder meer vertegenwoordigd is in de gemeenteraden, een stempel op de uitslag heeft gedrukt. ,,Als de opkomst hoger was geweest, was de uitslag volgens mij anders geweest'', aldus Bos, die over burgemeestersvoorstellen zei dat hij ,,beide alternatieven kan verdedigen''. De nederlaag van Bos is voor hem geen reden om het instrument van de ledenraadpleging te heroverwegen.