Kamer eens met wet afwikkelen collectieve schade

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de Wet collectieve afwikkeling massachade die een snellere afwikkeling van collectieve schadeprocedures mogelijk maakt na een ramp of calamiteit. De wet maakt het onder meer mogelijk dat slachtoffers schadevergoeding kunnen krijgen zonder ingewikkelde juridische procedures.

Slachtoffers kunnen zich verenigen in een stichting of vereniging. Een uitspraak over schadevergoeding geldt dan voor alle slachtoffers die schade hebben opgelopen, er hoeft dan niet meer individueel geprocedeerd te worden.

Minister Donner (Justitie, CDA) sprak gisteren in debat met de Tweede Kamer over een ,,wezenlijke vernieuwing in het privaatrecht''. Het aantal gebeurtenissen waarbij grote groepen burgers ernstig worden geschaad, neemt volgens Donner toe, zoals de Bijlmerramp, de legionellabesmettingen bij de Westfriese Flora, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Ook een zaak als de aandelenleaseaffaire zou zich voor een massaschadeprocedure kunnen lenen. ,,In al die gevallen biedt het Nederlandse recht op dit moment geen adequate oplossing om eventuele schades af te wikkelen.''

Volgens Donner zal met deze wet geen `claimcultuur' in Nederland ontstaan omdat een collectieve actie in gang kan worden gezet als er overeenstemming bestaat tussen de betrokken partijen. Pas na zo'n overeenstemming kan de rechter de gemaakte afspraken algemeen verbindend verklaren. De rechter moet zich ook uitspreken over de vraag of een stichting waarin slachtoffers zich gebundeld hebben, voldoende representatief is.

Nederland loopt met deze wetgeving voorop binnen Europa. Donner sprak de verwachting uit dat Nederland daarmee ,,school kan maken'' in andere Europese landen. ,,Ik hoop dat de wet mede een oplossing kan bieden voor de problematiek van de aandelenleaseaffaire.''