`Ik wil niet als fraudeur worden afgeschilderd'

Hans Bremer heeft geknoeid met handtekeningen bij de verkiezingen voor de waterschappen. ,,Ik kom op voor de huiseigenaar''.

Hans Bremer erkent dat hij fouten heeft gemaakt met handtekeningen die nodig zijn om kandidaat te worden bij de waterschapsverkiezingen. ,,Maar ik wil niet worden afgeschilderd als een fraudeur.'' Dat is niet terecht, vindt hij. ,,Ik doe dit niet voor mezelf. Ik wil het bestuur van het waterschap verbeteren.''

Wie zich kandideert voor het algemeen bestuur van een waterschap, moet een lijst met namen, adressen en handtekeningen overleggen van minimaal tien personen die hem steunen. Bremer woont in Amsterdam. Hij kandideerde zich voor een aantal waterschappen. Ook andere kandidaten voorzag hij van handtekeningen. Dat is niet wenselijk, vinden de waterschappen, maar niet verboden.

Bremer zegt voor elk van die waterschappen op zoek te zijn gegaan naar mensen die hem wilden steunen. Bremer: ,,Wat ik niet had moeten doen, is handtekeningen verzamelen op stations. Daardoor kreeg ik handtekeningen van reizigers die ergens anders bleken te wonen dan het gebied waarvoor ik aan het werven was. Van enkele mensen heb ik vervolgens naam, adres en handtekening overgeschreven op de lijst voor het betreffende waterschap. Er zijn twee verkeerde handtekeningen op de lijst voor het hoogheemraadschap van Rijnland gekomen en één voor het hoogheemraadschap van Schieland. Later heb ik Rijnland nog 64 goede handtekeningen kunnen aanbieden, en Schieland nog eens 57. Maar die wilden ze toen niet meer.''

De waterschappen hebben aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Bremer werd in het algemeen bestuur van drie waterschappen gekozen en is van plan die zetels daadwerkelijk in te nemen. De waterschappen zinnen op juridische middelen om dat te verhinderen. Bremer: ,,Ik zal vertellen waarom ik in al die waterschappen wil zitten. Ik ben in mei vorig jaar met het meeste aantal stemmen gekozen in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de categorie gebouwd. Ik kwam daar te zitten met twee dames en drie heren. Wie schetst mijn verbazing toen bleek dat deze mensen helemaal niet opkwamen voor hun categorie, maar meteen al zeiden dat huiseigenaren best wat meer zouden kunnen gaan betalen voor een beter milieu. Dat vind ik raar. Ik heb een motie ingediend om te veel betaalde geld voor de categorie gebouwd naar diezelfde categorie terug te laten vloeien, maar wat gebeurt er? Ik krijg meer steun van de categorie ingezetenen dan van de categorie gebouwd. Ja, dan wordt Bremer boos. De enige die echt opkomt voor de belangen van huiseigenaren ben ik.''

Waarom mensen in het algemeen bestuur willen zitten, weet Bremer niet precies. ,,Het zijn allemaal losse individuen. De meesten komen op voor het milieu.'' Volgens Bremer moet het bestuur van de waterschappen worden ,,afgeschaft'' en worden overgeheveld naar de provincies. Bremer: ,,Het is nu allemaal zo ondoorzichtig. Een controle door het algemeen bestuur is niet goed mogelijk. De gekozenen weten helemaal niet waar ze het over hebben. Kijk, vroeger waren er boeren die in een waterschap samen overstromingen probeerden te voorkomen. Nu zijn het mensen die zoals ik drie hoog achter in de Pijp wonen''.

Gaat het kandidaten om de vergoeding? Bremer: ,,De beloningen zijn zeer rijkelijk met zo'n drieduizend euro voor twaalf vergaderingen per jaar.'' Zelf doet hij niet speciaal voor het geld. ,,Ik heb hier al zo veel tijd in gestoken, dat het niet meer loont.'' We moeten ook niet denken dat hij zelf grote belangen heeft als huiseigenaar. Hij bezit één pand waarover hij al lang overhoop ligt met het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid, maar dat betreft een geschil om krakers. Hij zegt civiele techniek te hebben gestudeerd aan de hogere technische school in Alkmaar en te hebben gewerkt als hoofduitvoerder van een aannemer bij dijkenbouw. En nu? ,,Ik heb nu even de tijd om me met waterschappen bezig te houden.''