Europarlement ook negatief over Hongaar

Na de Italiaan Rocco Buttiglione ligt nu ook de Hongaarse kandidaat-eurocommissaris László Kovács onder vuur van het Europees Parlement. De meeste leden van de commissie voor energiezaken, die hem twee weken geleden ondervroegen, zijn niet overtuigd van zijn kennis van zaken. Ze betwijfelen of Kovács – minister van Buitenlandse Zaken van zijn land – het werk als commissaris aankan.

Dit blijkt uit een brief van de commissie aan voorzitter Borrell van het Europees Parlement. De oordelen van de diverse commissies, die de afgelopen twee weken de 24 kandidaat-commissarissen hebben verhoord, zijn vanmorgen officieel vrijgegeven. Borrell heeft deze rapportages doorgegeven aan de aanstaande voorzitter van de Europese Commissie, de Portugees José Manuel Barroso. Vanmiddag zei Borrell dat het nu aan Barroso is om zich hierover een oordeel te vormen.

Eind oktober zal het voltallige Europees Parlement moeten stemmen over de voorgestelde leden van het nieuwe dagelijks bestuur van de Europese Unie dat op 1 november aantreedt.

Buttiglione en Kovács zijn de grootste probleemgevallen voor het Europees Parlement. Een nipte meerderheid van de commissie voor burgerlijke vrijheden sprak zich maandag uit tegen de kandidatuur van Buttiglione die is voorgedragen voor de portefeuille vrijheid, veiligheid en justitie in de nieuwe commissie. Zij vonden de Italiaan met name vanwege zijn opvattingen over homoseksualiteit die hij als een ,,zonde'' beschouwt, niet geschikt voor deze functie. Buttiglione krijgt wel de steun van de christen-democraten in het parlement.

De laatsten hebben op hun beurt samen met de Groenen nu de aanval geopend op de Hongaarse socialist (en voormalig communist) Kovács die is gekandideerd voor de post energie in de nieuwe commissie. Zij menen dat hij tijdens de hoorzitting blijk heeft gegeven van een gebrek aan kennis van de energiesector. De Groenen noemen de voordracht van Kovács een ,,belediging voor het parlement''. Zij verwijten hem geen visie op Europese energiepolitiek te hebben, terwijl volgens hen tijdens de hoorzitting ook duidelijk werd dat hij niet op de hoogte was van belangrijke energietechnologieën.