Diensten in havens Europa worden vrijer

De Europese Commissie heeft vanmiddag een nieuw voorstel gepresenteerd voor liberalisering van havendiensten. Het is een afgezwakte versie van een omstreden voorstel, dat vorig jaar na massale havenstakingen door het Europees Parlement werd verworpen.

Het meest omstreden onderdeel was vorig jaar de zelfafhandeling van schepen door de bemanningen. Volgens het afgezwakte voorstel van eurocommissaris De Palacio (Transport en Energie) moet de zelfafhandeling bij laden en lossen door scheepsbemanningen beperkt blijven tot bemanningen van schepen die geregelde diensten onderhouden op korte zeeroutes in de Europese Unie. Dat betekent in de praktijk dat alleen EU-bemanningen voor zelfafhandeling in aanmerking komen.

Daarnaast bevat het voorstel een regeling voor zelfafhandeling door personeel in de haven zelf, dat in het algemeen wordt toegestaan. In het aangepaste voorstel is nu sprake van een verplichte vergunning voor reders, waardoor nationale en Europese sociale en veiligheidsregelgeving van kracht is.

Het nieuwe voorstel lijkt hierdoor meer tegemoet te komen aan de wensen van vorige Europarlement, dat intussen door de recente verkiezingen is vernieuwd. De Palacio wil ook de contractduur voor vrachtafhandelaars sterk verkorten om monopolies te voorkomen. De transparantie van de financiering van havens moet vergroot.

,,Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe voorstel de noodzakelijke maatregelen bevat om aan de diverse zorgen over het vorige voorstel tegemoet te komen'', aldus De Palacio. Het vorige voorstel over liberalisering van havendiensten lokte stakingen uit in de havens van onder meer Antwerpen en Rotterdam.

De vakbonden vreesden `sociale dumping' als de afhandeling bij laden en lossen. Dat zou volgens hen leiden tot banenverlies en verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Bovendien zou de veiligheid in het geding komen. In de Rotterdamse haven mogen sommige reders nu al scheepsbemanningen inzetten voor laden en lossen.

De Palacio wil met de liberalisering van onder meer sleepdiensten, vrachtafhandeling en loodsen en openbare aanbestedingen eerlijke concurrentie mogelijk maken, waardoor ook zeevervoer als alternatief van landtransport wordt bevorderd.