D66 steunt oppositie met referendum

Coalitiepartij D66 steunt een poging van PvdA en GroenLinks om de mogelijkheid om een referendum te houden met een jaar te verlengen, wanneer haar stem een Kamermeerderheid oplevert.

De Kamerleden Vos (GroenLinks) en Kalsbeek (PvdA) hopen met dit nieuwe voorstel vanavond in de Kamer de kansen op een correctief referendum over wetgeving over de afschaffing van VUT- en prensioenregelingen te vergroten.

Volgens Kamerlid Van der Ham (D66) maakt dat motief voor zijn partij, dat de kabinetsplannen over VUT en prepensioen steunt, niet uit. ,,Wij stemmen voor elk voorstel dat het referendum aan een meerderheid kan helpen. Het is een middel voor de burger, niet voor politieke partijen om spelletjes te spelen.''

De coalitiegenoten CDA en VVD keren zich tegen de opstelling van D66, dat in het regeerakkoord instemde met het laten verlopen van de tijdelijke referendumwet op 1 januari 2005, zoals voorzien. CDA-fractielid Spies noemt de opstelling van D66 ,,buitengewoon spijtig'', maar verwacht geen meerderheid voor welke verlenging dan ook van de referendumwet. Als de steun van D66 toch doorslaggevend is, telt de opstelling van D66 voor de VVD wel ,,iets zwaarder'', aldus fractielid Luchtenveld.

Eerder deze maand bleek dat de Kamerleden Dubbelboer (PvdA) en Duyvendak (GroenLinks) onvoldoende steun in de Kamer krijgen voor hun initiatiefwetsvoorstel om de wet op het correctieve, niet-bindende referendum voor onbepaalde tijd te verlengen. PvdA en GroenLinks hopen met een beperkte verlenging van een jaar nu alsnog genoeg steun te krijgen. In het amendement zeggen Vos en Kalsbeek de evaluatie van de huidige wet, volgend jaar, af te willen wachten, alvorens een definitief te besluit te nemen.

De meeste partijen reageren daarop negatief. De SGP vindt het afwachten van de evaluatie ,,een meer serieus voorstel'' van de voorstanders, maar blijft zelf tegen, net als de ChristenUnie. Eenmansfractie Wilders steunt het referendum.

CDA'er Spies noemt het voorstel ,,een doorzichtige poging'' om een referendum over de VUT- en prepensioenwetten die het kabinet heeft ingediend zeker te stellen. De VVD is het daarmee eens. Oppositie en vakbonden willen dat referendum organiseren, maar kunnen dat alleen doen wanneer de nieuwe VUT- en prepensioen-wetgeving door beide Kamers is aangenomen voordat de tijdelijke referendumwet is verlopen.