Crisis Cambodja bijna opgelost

De crisis rond het Cambodjaanse koningshuis lijkt bijna opgelost nu prins Norodom Sihamoni bereid is gevonden om zijn vader, koning Norodom Sihanouk, op te volgen.

Sihanouk kondigde eind vorige week onverwachts aan dat hij afstand heeft gedaan van de troon. De koning, die om gezondheidsredenen de afgelopen jaren hoofdzakelijk in de Chinese hoofdstad Peking verblijft, zei in een verklaring op het internet en via een fax aan familieleden niet meer in staat te zijn zijn constitutionele rol te vervullen.

Die mededeling sloeg in als een bom omdat ondanks de hoge leeftijd van Sihanouk, hij is 81, én zijn herhaaldelijk geuite wens te willen aftreden, de troonopvolging grondwettelijk niet geregeld is.

Zo rept de Cambodjaanse grondwet niet over troonafstand en is de negenkoppige Kroonraad, die een beslissende stem heeft in de opvolgingskwestie, nog niet samengesteld.

Maar Sihanouk, die veel aanzien geniet in zijn land, lijkt de afgelopen dagen alles op alles te hebben gezet om de monarchie veilig te stellen. Zo drong hij aan op een snelle vorming van de Kroonraad om ,,chaos te voorkomen, die sommigen als een goede kans zien om weer een republiek te maken van het land''. Die opmerking was een directe vingerwijzing naar Hun Sen, de premier van Cambodja, die de vorming van de Kroonraad bijna tien jaar heeft tegengehouden.

Hun Sen is altijd onduidelijk geweest over zijn wens de monarchie te behouden. Maar ondanks zijn grote macht lijkt hij de wens van de Cambodjanen niet te kunnen negeren.

Nu de 51-jarige zoon van Sihanouk alsnog bereid is gevonden zijn vader op te volgen, lijkt de crisis bijna bezworen. De relatief onbekende Sihamoni, danser en choreograaf van zijn vak, geldt anders dan zijn broer, prins Norodom Ranariddh, als politiek onomstreden. Zo heeft hij een groot deel van zijn leven in Frankrijk doorgebracht waar hij tot afgelopen maand de Cambodjaanse afgevaardigde was bij UNESCO, de culturele organisatie van de Verenigde Naties.