Convenant over lagere prijzen van medicijnen

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is het met de farmaceutische industrie, apothekers en zorgverzekeraars eens geworden over een verdere verlaging van de medicijnprijzen. Het convenant draagt bij aan de besparing in 2005 van 685 miljoen euro op de medicijnkosten die Hoogervorst in zijn begroting had aangekondigd. Het voorziet onder meer in een prijsverlaging van generieke (patentloze) medicijnen (325 miljoen euro) en een sterkere daling van de prijzen van middelen waarvan het octrooi verloopt (155 miljoen euro). Ook worden de kortingen die apothekers bedingen verder afgeroomd (opbrengst 205 miljoen).