`Betrek migrant bij beleid water'

,,De waterschapsverkiezingen gaan aan heel veel mensen voorbij, maar voor minderheden is het helemaal een `ver van mijn bed-show'.'' Secil Arda uit Enschede heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur van het waterschap Regge en Dinkel. Zij wil het waterbeleid ,,dichter bij de burger brengen'', met name bij minderheden.

Arda is een van de weinige allochtone kandidaten bij de waterschapsverkiezingen. Ook zijn er weinig vrouwen die deelnemen. Arda is kandidaat in de categorie ingezetenen, kiesdistrict Enschede. De verkiezingen zijn daar van 1 tot en met 12 november. Zij is opgeleid als scheikundig ingenieur, werkt nu als zelfstandig consultant en is maatschappelijk onder meer actief als kroonlid van de RMO (Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling) en voorzitter van de Enschedese vrouwenraad.

,,Allochtonen weten nauwelijks dat het waterschap bestaat en wat het precies doet'', zegt Arda. ,,Ik ben eens met een groep allochtonen naar een waterzuivering gegaan. Ze waren verbijsterd om te zien wat daar allemaal gebeurt en wat de consequenties zijn van vervuiling.''

,,Minderheden beseffen niet goed dat je zuinig met water om moet gaan. Ik kom zelf uit Turkije, daar is met de Eufraat en de Tigris en de zeeën die het land omringen `plenty' water. Zoveel dat er daar niet echt bij stil wordt gestaan dat je er duurzaam mee om moet gaan.''

,,Ik wil niet generaliseren, maar de gebruikte olie van de auto voor de deur wordt nog te vaak door het putje gegooid. En als je ziet hoe makkelijk er bij recreatieplassen dingen in het water worden gegooid, merk je dat het besef om zuinig om te springen met water niet altijd aanwezig is.'' Maar dat geldt volgens haar ook voor de autochtone Nederlanders die ,,in de Dinkel hun hond met shampoo wassen''. ,,Dat gedrag keur ik net zo goed af.''

,,Mijn grootste zorg is dat een groeiend aantal migranten niet meedoet met de discussie over duurzaam watergebruik'', zegt Arda.

Ze zegt, als ze in het waterschapbestuur wordt gekozen, allochtonen meer bij het waterschap wil betrekken via gerichte voorlichting en het organiseren van debatten en excursies. ,,Desnoods via ludieke acties maar we moeten minderheden duidelijk maken dat ook een lekkende batterij het milieu kan vervuilen en dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we in Nederland droge voeten hebben.''