Basisvorming wordt hervormd

De Tweede Kamer gaat in grote lijnen akkoord met de plannen van minister Van der Hoeven (Onderwijs) om de basisvorming in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te hervormen. Dat bleek vandaag tijdens een Kamerdebat. Alleen de fracties van D66 en SP zijn bang dat de nieuwe onderbouw geen vooruitgang zal betekenen. Volgens de plannen van de minister wordt het aantal eisen waaraan leerlingen moeten voldoen vanaf 2006 teruggebracht van 280 naar 58. Scholen mogen er bovendien voor kiezen om vakken samen te voegen. Nu moeten alle leerlingen nog vijftien verplichte vakken volgen.