Aanklager weg na pc-rel

De Amsterdamse officier van justitie J. Tonino heeft gisteren zijn functie neergelegd. Zijn geloofwaardigheid als aanklager is ondermijnd, stelt hij, door de aanhoudende commotie over zijn privé-computer. Minister Donner (Justitie) noemt Tonino's besluit verstandig.

Het college van procureurs-generaal en het functioneel parket, de directe werkgever van Tonino, hebben zijn ontslagverzoek geaccepteerd en beraden zich op een andere functie voor hem, ,,waarin recht wordt gedaan aan zijn kennis en ervaring''.

De officier raakte in opspraak doordat hij deze zomer zijn privé-computer bij het huisvuil op straat zette. De pc, die terechtkwam bij misdaadjournalist Peter R. de Vries, bleek informatie te bevatten over onderzoeken waarmee Tonino als fraude-officier was belast. In het tv-programma van De Vries werden details gegeven over de zaak-Endstra, de operatie Clickfonds en het onderzoek naar oud-Philips-topman Boonstra.

Afgelopen maandag werd opnieuw privé-correspondentie van Tonino openbaar, nadat onbekenden zijn nieuwe privé-computer hadden gekraakt. De krakers zetten een conceptbrief van hem aan de Amsterdamse hoofdofficier L. de Wit op internet. Daarin schrijft Tonino dat de schadelijke gevolgen van De Vries' misdaadprogramma meevallen. Of dat klopt kan het openbaar ministerie (OM) pas zeggen als de harde schijf van de computer volledig is onderzocht. De Vries heeft de pc maandag bij het OM ingeleverd.

Volgens een woordvoerder van het college van procureurs-generaal hebben de computerkrakers zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Al voor de computerinbraak waren in de Tweede Kamer vragen gerezen over de beveiliging van gegevens bij justitie. Het OM weigert daarop nu in te gaan. ,,We gaan eerst uitzoeken hoe de beveiliging intern geregeld is en dan zullen we de minister daarover informeren.''

Onduidelijk is of elektronische berichten binnen justitie gecodeerd worden verzonden, waardoor ze voor buitenstaanders onleesbaar zijn. Een open vraag is ook of er interne instructies zijn over welk materiaal mee naar huis genomen mag worden en hoe dat dan beveiligd wordt. Sinds de diefstal van een groot aantal floppy's uit het huis van de Amsterdamse officier J. Valente, in 1994, zouden daar richtlijnen voor bestaan.

De woordvoerder ontkent dat er volledige dossiers op de computer van Tonino stonden, zoals PvdA-Kamerlid Wolfson maandag suggereerde.