Verkiezingen in Delfland opnieuw

De verkiezingen voor het bestuur van het hoogheemraadschap Delfland worden deels opnieuw gehouden. Het huidige bestuur heeft dat besloten, omdat als gevolg van een fout bij het geautomatiseerd samenstellen van de stempakketten in veel gevallen niet de juiste (of geen) stembiljetten zijn verstuurd. Dit is gebeurd in de categorieën `ingezetenen' en `gebouwd'. Door de fout ontvingen 120.000 personen geen en 120.000 personen een dubbel stembiljet. De verantwoordelijkheid ligt volgens Delfland bij het bedrijf Cendris, onderdeel van TPG, dat is ingehuurd voor het versturen van de stembiljetten.