`Te weinig oog voor religie'

Nederland moet ophouden zijn christelijke wortels te verloochenen, vindt minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking). In dat opzicht loopt Nederland volgens haar achter op Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar religie een veel grotere rol in het publieke domein speelt.

In een toespraak, vorige week uitgesproken op de Universiteit van Tilburg, hekelt Van Ardenne de manier waarop de christelijke cultuur in Nederland is gemarginaliseerd. Ternauwernood wist het CDA enkele jaren geleden te bewerkstelligen dat er een afbeelding van een kerk met een kruis in het nieuwe paspoort werd opgenomen. ,,Zodra onze minister-president christelijke waarden bij het publieke debat betrekt, gaat er een storm van protest op'', klaagt de minister, zelf belijdend katholiek. Ze wijst er verder op dat kerken de noodklok hebben geluid, omdat subsidies aan de zogenoemde 'kanjermonumenten', waaronder de St. Jan in Den Bosch, per 1 januari worden stopgezet.

,,Het is belangrijk onze christelijke wortels te erkennen en de waarde hiervan te benutten'', verklaarde Van Ardenne. Nieuwkomers in Nederland, vaak met een andere religieuze achtergrond, snappen volgens haar maar weinig van deze ontkenning van de eigen geschiedenis. ,,Integratie wordt lastiger als je niet weet waarin je integreert'', betoogde de minister.

In haar toespraak, getiteld `De hemel van Nederland is de hemel van de wereld', stelde ze de ontwikkelingslanden, waarmee zij zich bezighoudt, ten voorbeeld.