Steeds meer schade door slordige werknemers

Het bedrijfsleven lijdt in toenemende mate schade door verwijtbare fouten van werknemers. Meer dan de helft van de bedrijfschades had voorkomen kunnen worden als medewerkers zorgvuldiger te werk waren gegaan. Dat heeft verzekeraar Interpolis vandaag gezegd. De vermijdbare fouten variëren van brand die ontstaat bij laswerkzaamheden tot het omstoten of beschadigen van voorwerpen door onhandig manoeuvreren, het doorboren van leidingen en het stuktrekken van kabels. Volgens Interpolis-directeur A. Wiechmann is het schadebedrag de afgelopen vier jaar bijna verviervoudigd. Daardoor zijn ook de premies met ,,tientallen procenten'' gestegen.