Resten oud huis in Groningen

Archeologen hebben in Groningen de resten van een 2500 jaar oud huis gevonden, het oudste huis dat tot dusver in de stad is aangetroffen. De resten werden blootgelegd tijdens de bodemsanering van een nieuwe woonwijk. De opgraving bestaat uit paalkuilen die het skelet vormen van een boerderijvan ongeveer 6 bij 15 meter. ,,Paalkuilen zijn verkleuringen in de grond'', aldus veldarcheoloog J. Huis in 't Veld. ,,We hebben dus afdrukken gevonden van de vroegere boerderij aan de hand waarvan we het skelet van het hele huis kunnen reconstrueren.'' Het oudste tot nu toe bekende huis in Groningen was 2200 jaar oud.