Rapporten over privé-klinieken gepubliceerd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vandaag de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van particuliere klinieken per kliniek afzonderlijk bekendgemaakt. Uit een inspectierapport van 8 september bleek dat veel klinieken niet aan de minimale eisen voldoen. Volgens de inspectie is het personeel niet altijd voldoende gekwalificeerd en is er bij veel klinieken onvoldoende aandacht voor kwaliteitsbewaking. In het rapport waren de resultaten nog geanonimiseerd.