No-claim voor huisarts niet volgend jaar

Er komt volgend jaar geen zogeheten no-claim voor de huisartsenzorg aan ziekenfondsverzekerden. De drie regeringspartijen zijn het daar vandaag over eens geworden.

De Tweede Kamer kan nu morgen beginnen met met de plenaire behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van de no-claim regelt.

Bij een no-claimregeling krijgen verzekerden aan het eind van een jaar premiegeld terug indien zij minder dan een vooraf bepaalde hoeveelheid aan zorg hebben gekregen.

De stijging van de collectieve uitgaven die het gevolg is van het schrappen van de huisarts voor de no-claim zal voor een deel worden gecompenseerd door een korting met 4 procent op het budget van de huisartsen.

Dit percentage is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat volgens de verzekerden 4 procent van het huisartsbezoek overbodig is (volgens de huisartsen zelf gaat het om 15 procent). Ook de vijftig miljoen euro die was gereserveerd voor verbetering van de eerstelijnszorg wordt voor die dekking gebruikt. Bovendien wordt de no claim verhoogd van 250 naar 255 euro. De drie fracties zouden vanmiddag nog details van het compromis bespreken.

Vorige week werd de behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van de no-claim voor ziekenfondsverzekerden regelt op het laatste moment op verzoek van het CDA uitgesteld: de fractie was het intern nog niet eens over het in te nemen standpunt en binnen de coalitie was er nog geen overeenstemming bereikt over een compromis.

Tweede-Kamerlid en oud-huisarts Buijs (CDA) is in het voetspoor van de huisartsenvakbond LHV al enige tijd tegen het onderbrengen van de huisarts in de regeling zoals minister Hoogervorst (Volksgezondheid) had voorgesteld. Voor het schrappen van de huisartsenzorg die tijdens de gewone kantooruren wordt ingeroepen had hij vorige week al de steun van VVD en D66, de twee andere regeringspartijen. Maar deze fracties hielden toen nog wel vast aan de no-claim voor huisartsenhulp buiten de kantooruren. Ze wilden op die manier het bezoek aan de huisartsenposten afremmen, bezoek waarvan zo'n 85 procent niet spoedeisend is.

De regeringspartijen hebben vandaag afgesproken `serieus' onderzoek te zullen doen naar de no-claimregeling die de VVD in april heeft gepubliceerd en waarvan de huisarts nadrukkelijk deel uitmaakt. Deze regeling zou dan op 1 januari 2006 worden ingevoerd tegelijk met de nieuwe zorgverzekeringswet en dan ook voor alle volwassenen gaan gelden.

Het VVD-voorstel verdeelt de verzekerden in groepen naar geslacht en leeftijd. De eigen bijdrage (in de vorm van een no-claim) wordt afhankelijk van de gemiddelde hulpvraag in die groep. De VVD verwacht dat op die manier ook zuinige ouderen, die in het algemeen veel hulp vragen, in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling van een deel van de premie.