Europarlement: alles of niets

De afgelopen twee weken zijn alle 24 kandidaat-leden voor de nieuwe Europese Commissie verschenen voor commissies uit het Europees Parlement om te worden gehoord.

Aanstaand voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso werd in juli al door het Europees Parlement ondervraagd. Hij kreeg vervolgens de goedkeuring van een meerderheid van de afgevaardigden. Daarna kon hij zijn team gaan samenstellen, dat hij op 12 augustus presenteerde.

De commissies waarvoor de beoogde commissarissen moesten verschijnen houden zich bezig met hetzelfde werkterrein als dat van de kandidaat. Na afloop van elke openbare hoorzitting trok de commissie zich achter gesloten deuren terug om te beraadslagen over de inhoud van een brief waarin de balans wordt opgemaakt.

Deze brief is bestemd voor de fractievoorzitters en de voorzitter van het Europees Parlement. Dit gezelschap vergadert morgen over alle schriftelijke adviezen, waarna een totaal-oordeel zal worden gegeven over alle voorgedragen commissarissen.

Het is vervolgens aan komend voorzitter Barroso van de Europese Commissie te bezien of hij als gevolg van dit advies nog aanleiding ziet wijzigingen in zijn voordracht aan te brengen.

Tenslotte zal het Europees Parlement op woensdag 27 oktober tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg stemmen over de totale commissie. Het Parlement kan geen oordeel uitspreken over individuele leden van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Bij onoverkomelijke bezwaren tegen één of meer kandidaat-commissarissen, kan het Parlement alleen de gehele Commissie afwijzen.