Democratie

In het artikel Democratie moet je leren (9 oktober, pagina 17) staat dat een autoritaire gezinsopvoeding kinderen het beste voorbereidt op het leven in een open, democratische vormgeving. Bedoeld wordt een autoritatieve opvoeding, een opvoedingsstijl die eerder wordt gekenmerkt door gezag dan door macht.