Debilisering van consument én burger

Het artikel van Vera Dalm en Wouter van Eck van Milieudefensie (NRC Handelsblad, 30 september) `Prijzenslag tast kwaliteit van voedsel aan', heeft als strekking dat de supermarkten door een prijzenslag te weinig aandacht hebben voor de kwaliteit in de vorm van landschap, dierenwelzijn en milieu en zij verwijten de supermarkten `debilisering van de consument'.

Vervolgens wordt breed uitgemeten dat er in de Nederlandse supermarkten meer bestrijdingsmiddelen in de producten zitten dan in de buitenlandse supermarkten. Misschien is dit waar, maar zoals de supermarkten slechts naar één poot van duurzame ontwikkeling (de economie) kijken, zo denkt de milieubeweging ook smal.

Het effect van hun communicatie over het gif in groenten en fruit is dat consumenten denken dat je er dood van gaat. Integendeel. Verkeerd en te veel eten, bedorven voedsel en natuurlijke gifstoffen in voedsel zijn veel schadelijker voor de volksgezondheid. Mensen afschrikken van groenten en fruit drijft mensen juist in verkeerd en veel eten.

Dat bestrijdingsmiddelen veel meer oogstzekerheid geven en dus een zegening zijn voor mensen in ontwikkelingslanden, en dat biologische producten misschien gemiddeld betere kwaliteit hebben maar ook hun uitwassen, daar hoor ik de milieubeweging niet over. Misschien komt de door Dalm en Van Eck gesignaleerde minder goede kwaliteit in de Nederlandse supermarkten wel uit de import en worden de boeren in Nederland onnodig in een kwaad daglicht gezet. Zo vertelt de milieubeweging er bij haar klachten over gif in gekweekte zalm niet bij dat in natuurlijke vis net zoveel gif zit.

Deze verkeerde informatie zet niet alleen de consument op het verkeerde been maar zet via de burger als stemmer de politiek aan tot eenzijdige oplossingen in plaats van alle aspecten te betrekken bij een beslissing en te komen tot duurzame keuzes. Dat is zeker debilisering van de consument én de burger.