Congres VS voor forse verlaging belasting bedrijven

Het Amerikaanse Congres heeft ingestemd met een belastingwet die voorziet in fiscale voordelen voor bedrijven ter waarde van 140 à 145 miljard dollar. De wet maakt daarnaast een einde aan de door de Europese Unie bevochten en door de Wereldhandelsorganisatie WTO illegaal bevonden belastingvoordelen voor Amerikaanse exportbedrijven (FSC). Onder de FSC-regeling konden Amerikaanse bedrijven hun handel met het buitenland boeken via brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen. Die begunstiging, ter waarde van 50 miljard dollar, leidde tot compensatiemaatregelen van de EU.