Computer op straat zetten is dom en naïef 1

Veel commotie over een door een officier van justitie op straat gezette computer met vertrouwelijke informatie. Dat was natuurlijk erg dom en naïef. Maar nog dommer en naïever is, dat blijkbaar door het ministerie van Justitie geen dwingende voorschriften zijn gegeven om bedoelde computerbestanden (door bijvoorbeeld encryptie) en e-mail-correspondentie (door bijvoorbeeld PGP) te beveiligen. Dat is nog dommer en naïever.