`Brinkhorst mag best wat minder'

De Tweede Kamer debatteert de komende maanden over de begrotingen van de departementen. Deze week: Economische Zaken. Een tweegesprek tussen twee Kamerleden.

Enkele uren voordat de begrotingsbehandeling van Economische Zaken begint in de Tweede Kamer nemen Charlie Aptroot (VVD) en Kees Vendrik (GroenLinks) alvast een voorproefje van hun debat met elkaar en met minister Brinkhorst (D66).

Wat vindt u van elkaar?

Vendrik:,,Ik vind Charlie een uitstekend parlementariër en een goed liberaal. Het is alleen zo zonde dat hij deel uitmaakt van een fractie die het succes van het kabinetsbeleid zo weinig weet te claimen. Dat vind ik zo jammer voor hem.''

Aptroot: ,,Oh, ik lijd er zo onder. Kees is een stevige parlementariër, debatteert fel, is thuis op veel terreinen. Maar hij is wel typisch iemand die altijd kritiek heeft op anderen, en draagt wat weinig zelf oplossingen aan.''

Is dat zo, meneer Vendrik?

Vendrik: ,,Dragen wij geen oplossingen aan? Al jaren dienen we een tegenbegroting in. Dit jaar hebben we minder de nadruk gelegd op de tegenbegroting, en veel meer op de langetermijnvisie. Ik zou daarover, met de CPB-cijfers in de hand, met Aptroot graag een debat voeren.''

Aptroot:,,Ik heb die tegenbegroting gezien. Een half miljard hogere energielasten voor het midden- en kleinbedrijf! Geen herkeuring voor WAO'ers en geen cent naar de bouw van nieuwe wegen! Bijna alle nieuwe banen in de collectieve sector. Het eerste jaar zou de economie iets groeien, maar daarna houdt het op, en de middenklasse en het bedrijfsleven betalen de prijs. De tegenbegroting van GroenLinks is nog slechter dan die van de PvdA!''

Vendrik: ,,Dit kan ik natuurlijk niet onweersproken laten. Uw bewering dat met ons beleid de economie in elkaar dondert, is echt onzin. Wij stellen alleen structurele hervormingen voor, en daar schrikt dit kabinet voor terug. Belast arbeid minder en kapitaal meer. Investeer meer in onderwijs. In het regeerakkoord gaat wel 700 miljoen extra naar onderwijs, maar daar staan nog grotere bezuinigingen tegenover. Beperk eindelijk eens de hypotheekrenteaftrek, zoals het IMF en de OESO ook al hebben gezegd. En begin eens met het belasten van het gebruik van de auto om de files terug te dringen, in plaats van wéér nieuwe wegen te bouwen. Het is allang duidelijk dat dat niets helpt.''

Aptroot: ,,Dat is het probleem met GroenLinks, jullie hebben geen vertrouwen in mensen. Jullie willen ze de auto uitjagen, en de mensen mogen niet meer met het vliegtuig. Mensen...''

Vendrik: ,,Hoe durf je het te zeggen, Charlie! Alleen omdat wij een einde zouden willen maken aan de bespottelijke belastingvrijstelling voor vliegtuigbrandstof, zouden mensen niet meer mogen vliegen? Ik dacht dat wij een regel hadden: de vervuiler betaalt. Bij uistek een liberaal beginsel, zou ik zeggen, maar kennelijk niet van toepassing op de grootste vervuiler, de luchtvaart.

Wat vindt u van het beleid van minister Brinkhorst?

Vendrik: ,,Leeg. Nu is dat natuurlijk sowieso een probleem voor een minister van EZ. Verder is hij de beste bondgenoot van de VVD, mijn complimenten. Hij is de vaste provocateur van het kabinet, die zich met van alles en nog wat bemoeit. Brinkhorst is de dorpsomroeper van Nederland.''

Aptroot: ,,Op zichzelf vind ik het goed dat de minister van EZ zich ook bezighoudt met andere beleidsterreinen dan die van hemzelf. Die hebben immers allemaal invloed op de economische groei, zoals de sociale uitkeringen (Sociale Zaken) of de uitgifte van bouwvergunningen (VROM). Waar ik wel een probleem mee heb, zijn losse flodders als pleidooien voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Niemand in het kabinet die hem daarin steunt. Af en toe denk ik wel eens: nu even dimmen.''

Vendrik: ,,Hij talmt eindeloos met duurzame energie, terwijl we daar een kleine revolutie nodig hebben. In 2030 willen wij dat 50 procent van ons totale energieverbruik uit duurzame bronnen komt. We moeten af van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook vanuit strategisch oogpunt.''

Aptroot: ,,Mee eens, dat vind ik ook griezelig. Maar doe dan eerst meer onderzoek in plaats van gelijk enorme windmolenparken in de Noordzee te bouwen, die de belastingbetaler miljarden gaan kosten.''

Venrik: ,,Dat is niet nodig, windenergie is al veel rendabeler. En als we het gebruik van fossiele brandstoffen meer belasten, wordt het helemaal rendabel.''

Aptroot: ,,Hoe is het mogelijk! Dat is niet windenergie rendabeler, maar andere energie duurder maken. Dat is gegoochel met cijfers, Kees.''

Vendrik:,,Je had het over subsidies voor duurzame energie? Ik wil eigenlijk helemaal geen subsidies.''

Aptroot:,,Kijk, een echte liberaal.''

Vendrik:,,Ik wil niet subsidiëren, ik wil heffen!''