Almelo zelf op zoek naar banen voor werklozen

De gemeente Almelo heeft een eigen arbeidsbemiddelingsbureau voor werklozen opgericht. De gemeente wil door actief te zoeken naar vacatures, mensen met een bijstandsuitkering binnen acht weken een baan aanbieden. Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, kunnen een premie tegemoet zien die, afhankelijk van de lengte van het dienstverband, kan oplopen tot 10.000 euro.

Almelo wil 20 procent van de 2.650 bijstandsgerechtigden voor 2006 aan een baan helpen. Tweederde daarvan moet een vaste aanstelling, en eenderde een tijdelijke baan krijgen. Mensen die er ondanks bemiddeling van de gemeente niet in slagen om werk te vinden, krijgen eerst een leer-werkstage of scholing aangeboden. Als dat geen effect heeft, worden ze doorverwezen naar de reguliere reïntegratiebedrijven.

Almelo is ontevreden over de huidige wijze waarop reïntegratiebedrijven hun werk doen. ,,In het algemeen kun je stellen dat ze te weinig mensen bemiddelen naar werk'', zegt Y. Leuftink van de gemeente Almelo. Door te gaan werken met een sterrensysteem wil de gemeente de prestaties van reïntegratiebedrijven bevorderen. Goed presterende reïntegratiebedrijven krijgen meer opdrachten, slechte krijgen minder opdrachten of geen werk.

In de afgelopen weken zijn er bijna honderd bedrijven door het gemeentelijk arbeidsbemiddelingsbureau bezocht. Dit heeft zeventig vacatures opgeleverd, waarvan er achttien door langdurig werklozen zijn ingevuld.