`Weinig allochtonen in kleinere bedrijven'

Bijna veertig procent van de middelgrote Nederlandse bedrijven heeft geen niet-westerse allochtonen in dienst. De meerderheid van deze bedrijven wil geen vrouwen in dienst die een hoofddoek dragen.

Dat blijkt uit het halfjaarlijkse `Trendmeter'-onderzoek naar middelgrote bedrijven van Van Lanschot Bankiers en onderzoeksbureau Motivaction.

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 400 directeuren van bedrijven met tussen de 20 en 500 medewerkers. De directeuren werd gevraagd naar hun visie op allochtonen als werknemers én als consumenten. ,,Op het gebied van integratie in het bedrijfsleven is nog heel wat te doen'' concludeert Motivaction-directeur Frits Spangenberg op basis van de resultaten.

Het onderzoek was toegespitst op de zogenoemde `Nieuwe Nederlanders', waarvan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen het grootste deel vormen. In Nederland wonen nu ongeveer 1,6 miljoen niet-westerse allochtonen. Op dit moment heeft 38 procent van de middenbedrijven geen enkele niet-westerse allochtoon in dienst. Bij kleine bedrijven (20-50 werknemers) is dat nog minder. Daarvan heeft bijna de helft geen allochtonen in dienst. Grotere bedrijven (100-500 medewerkers) hebben vaker allochtonen in dienst. Hun personeelsbestand bestaat gemiddeld zelfs voor 10 procent uit allochtonen. ,,Voor de integratie is dat minder belangrijk'' zegt Spangenberg. ,,Bij die grote bedrijven, zoals grootwinkelbedrijven en distributiebedrijven, is de afstand tot de werknemers veel groter. Bij kleine bedrijven is er veel meer direct contact.''

Hoewel veel bedrijven vinden dat niet-Nederlanders het personeelstekort moeten opvullen dat door vergrijzing zal ontstaan, kijkt bijna de helft van de bedrijven daarvoor niet naar de niet-westerse allochtonen. Een kwart geeft aan dat andere niet-Nederlanders, zoals Oost-Europeanen, beter gemotiveerd zijn en een cultuur hebbben die meer bij de Nederlandse aansluit.

Overigens is een overgrote meerderheid van de directeuren van oordeel dat allochtonen even goed functioneren als autochtone medewerkers. Op de vraag of deze medewerkers meer gemotiveerd zijn dan autochtone medewerkers, antwoordt 72 procent van de directeuren echter ontkennend.

De meerderheid van de werknemers wil moslims geen vrij geven op religieuze feestdagen als het suikerfeest, ook niet als ze met kerst zouden doorwerken. Er zijn weinig middelgrote bedrijven die zich in hun marketing specifiek op allochtone consumenten richten.