Waterschapsfraude

De kleinste dorpsfanfare heeft geen geduld met een bestuurder die verkiezingsfraude openlijk toegeeft. Zo wel de drie waterschappen Rijnland, Hollandse Delta en Schieland, waar een beheerder van onroerend goed is gekozen die openlijk heeft bekend dat hij de handtekeninglijst voor zijn kandidaatsstelling voor slechts één waterschap heeft gekopieerd en overgeschreven om te kunnen worden gekozen in ten minste acht waterschappen. Zijn kwade opzet is in ten minste drie waterschappen geslaagd en nu hij daar is gekozen, wil hij ook daadwerkelijk zitting nemen in de drie besturen om de waterschapslasten voor eigenaars af te schaffen. Zijn politieke ervaring heeft hij opgedaan als deelgemeenteraadslid voor de lokale Amsterdamse partij Amsterdam Leeft!

Met de toetreding van deze fraudeur tot de bestuursrangen zakt het waterschap ver beneden Amsterdams Peil. De taak van de waterschappen, beheer van de waterhuishouding, wordt met de vaker voorkomende slagregens en het toenemende aantal overstromingen belangrijker, maar de kiezers hebben er weinig belangstelling voor. De opkomst is minimaal, omdat de kiezers de kandidaten meestal niet kennen en niet weten waar het over gaat. Van het ontstane democratische vacuüm heeft de gekozen fraudeur misbruik gemaakt.

Vooralsnog zien de getroffen waterschappen geen middelen om hem meteen te verwijderen. Eind oktober plegen ze verder overleg. Dit onderwerp zou hoge urgentie moeten krijgen. De kiezers zijn bedrogen, want zij konden ervan uitgaan dat de lijst kandidaten op wettelijke manier tot stand is gekomen.

Als vele waterschappen tegelijk door een man straffeloos door middel van verkiezingsfraude kunnen worden overrompeld, moet worden nagedacht over een andere opzet van de verkiezingen. Een persoon hoort zich slechts voor één waterschap tegelijk kandidaat te kunnen stellen. Anders kunnen de waterschappen beter opgaan in een groter geheel. Zelfs de provincie heeft hogere opkomstcijfers.

Zodra huizen en tuinbouwkassen onderlopen, weet iedereen weer waar een waterschap toe dient. Goed waterbeheer is belangrijk. Een verkiezingsfraudeur hoort te worden bestraft en past niet in het bestuur van een waterschap.