Waterschappen: kandidaat weren

Drie waterschappen in Zuid-Holland proberen gezamenlijk te verhinderen dat Hans Bremer daadwerkelijk zitting neemt in het bestuur van deze waterschappen. Zij zien daartoe juridische mogelijkheden. De verkiezingen ongeldig verklaren is niet mogelijk.

De Amsterdammer Bremer, beheerder van onroerend goed en raadslid voor Amsterdam Leeft in het stadsdeel Oud-Zuid, heeft zich bij een groot aantal waterschappen in het gehele land kandidaat gesteld, en daartoe handtekeningen vervalst van mensen om zijn kandidatuur te ondersteunen. Hoewel de valsheid in geschrifte voor de verkiezingen bekend werd, is Bremer toch gekozen in de besturen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Schieland en het waterschap Hollandse Delta, een fusie van vijf waterschappen die vanaf komend jaar z'n beslag krijgt.

De algemene besturen van de drie waterschappen besluiten eind oktober over de toelating van de kandidaten. Dit besluit, zo staat in het provinciale kiesreglement artikel 61, lid 2, mag zich niet uitstrekken tot de geldigheid van de procedure van de kandidaatstelling. Toch denken juristen bij de drie waterschappen hun besturen een juridisch aanknopingspunt te kunnen aanreiken. Elders in het kiesreglement staat namelijk dat besluiten van de besturen zich wél mogen uitstrekken tot ,,geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrieven of de verkiezingen zelf zijn gerezen''.

Hans Bremer kondigde dit weekeinde aan zijn zetels daadwerkelijk te willen innemen. ,,Het is mijn plicht op te komen voor de mensen die op mij hebben gestemd.'' Het is bij de waterschapsverkiezingen niet verplicht dat kandidaten in het gebied van het waterschap wonen. Wel moeten zij gesteund worden door ten minste tien personen die in het desbetreffende gebied wonen of er andere belangen hebben. ,,De beste kandidaat hoeft niet uit het gebied zelf te komen'', aldus een woordvoerder van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De drie waterschappen willen ,,lering trekken'' uit de gebeurtenissen, zo stellen projectleiders bij twee van de drie waterschappen. Zij willen in elk geval een legitimatieplicht invoeren voor mensen die een kandidaat ondersteunen. Dit om fraude met handtekeningen uit te sluiten. ,,Ook moeten we ons afvragen of mensen zich wel in meerdere waterschappen tegelijk mogen kandideren'', stelt een woordvoerder van het waterschap Hollandse Delta.

De nieuwe besturen van de waterschappen treden begin komend jaar aan.