Voor groei EU zijn nationale plannen nodig

Lidstaten van de Europese Unie moeten nationale hervormingsplannen maken, waarin zij aangeven hoe zij de `Lissabon-doelstellingen' over economische en banengroei willen realiseren.

Dat zal volgens goed ingelichte bronnen een van de aanbevelingen zijn van de high level group onder leiding van ex-premier Wim Kok. Volgens de bronnen zijn er problemen binnen de groep-Kok om tot overeenstemming te komen.

De high level group kreeg dit voorjaar opdracht van de EU-regeringsleiders met aanbevelingen te komen voor een strategie om de EU in 2010 tot de meest concurrerende economie ter wereld te maken met behoud van sociale cohesie. Deze doelstellingen werden op de EU-top van 2000 in Lissabon vastgelegd.

Volgens goed ingelichte bronnen rond de groep-Kok, waarin naast academici ook vertegenwoordigers van vakbonden en bedrijfsleven zitten, kan met nationale hervormingsplannen de druk op lidstaten worden verhoogd om economische en sociale hervormingen daadwerkelijk door te voeren. De Europese Commissie zou over de nationale plannen moeten oordelen.

De groep-Kok zou bovendien van oordeel zijn dat lidstaten zich moeten concentreren op een beperkt aantal Lissabon-doelstellingen, namelijk die gaan over groei, banen en duurzaamheid. Economische groei zou topprioriteit moeten zijn. Volgens de afspraken van Lissabon moet de groei in de EU van 2 naar 3 procent per jaar. De groei moet tot meer banengroei leiden. De arbeidsparticipatie, die nu ruim 64 procent is, moet naar 70 procent. Europese werkgevers dringen er al langer op aan het accent meer te leggen op concurrentiekracht en minder op milieu.

Volgens de bronnen zijn er problemen binnen de groep-Kok om tot consensus te komen, waarbij tegenstellingen tussen vakbonden en bedrijfsleven een rol speloen. ,,Het gaat niet altijd even gemakkelijk'', aldus een van hen.

De groep-Kok wil eind deze week zijn rapport afronden, waarna begin november de presentatie volgt. Het rapport moet de leidraad vormen voor Europese Commissie en lidstaten bij de voorjaarstop van 2005, waar afspraken moeten worden gemaakt over versterking van de Lissabon-strategie.